Monday, December 25, 2006

Merry Christmas everybody!!!!!!!!!!! Downhill Experience

Dit is het dan: Kerstmis 2006. Net tien uur 's morgens geweest en in niets zie ik het verschil met gisteren. Terwijl het nu toch een heel andere dag is. Wat verwacht ik dan? Trompetgeschal? Engelen die zomaar uit de hemel neerdalen met zoetgevooisde stemmen? De tonen van stilte door de sneeuw die alle geluid dempt als een zachte witte deken? Ha! Er zit zelfs geen spoortje ijs op de voorruit van de auto en op de televisie staat zoals gewoonlijk Spongebob weer eens te schateren. Vanmiddag komt mijn familie naar ons toe en we zullen er zeker een gezellige dag van maken. Dus maar gewoon over tot de orde van de dag nu. Nu het nog kan. Hieronder mijn nieuwste kits. Wintersport. Er was nog bijna niets voor. Ik weet dat ik er toch heel wat mensen blij mee zal kunnen maken. Oké, sneeuwpoppen kits zijn ook leuk, maar daar ben je er natuurlijk niet mee. Een echte wintersport kit heeft iets meer nodig...

(Eng.) So this is it: Christmas 2006. Just after 10 am and I don't see any difference with yesterday. Though this has to be a whole different day. What did I expect? Blast of trumpets? Angels coming down from heaven with sweet sounding voices? The sound of the silence covering all the rustling of the normal days and muffle the world with a brad new blanket of snow? Ha! There isn't even the slightest piece of ice on the window shield of the car and on television I hear the loud laugh of Spongebob like every day. This afternoon my family will visit us and we will surely have a fabulous day. But for now I have to do the normal things. Like showing my newest kit. Wintersports. There wasn't really something like this uptill now. I know that I'm making a lot of people happy with it. Okay, Snow dolls are funny, but it's not really the same. A real wintersport kit needs a little more...Met dank aan Fabella, die alle previews en closeups heeft verzorgd. Thanks to Fabella for making the previews and closeups for the kits.

Hieronder een aantal closeups van haar/ here a few closeups made by Fabella.


No comments: